O Fundacji „Mała Polska w Nepalu”

Fundacja „Mała Polska w Nepalu” (ang. Little Poland in Nepal) ufundowana została w czerwcu, a wpis do KRS uzyskała w październiku 2015 r. Pierwotnie niosła pomoc głównie ofiarom trzęsienia ziemi, które nawiedziło Nepal w kwietniu i maju tego samego roku.

Kataklizm pochłonął blisko 10 000 istnień ludzkich, wiele setek tysięcy ludzi straciło swoje domy i dorobek życia. W pomoc ofiarom zaangażowały się instytucje, organizacje i osoby z zagranicy, ale też sami Nepalczycy.  Sujan Pandey i Magdalena Pietruszka-Pandey – posiadający agencję trekingową Exploring Nepal Treks & Adventures Pvt. Ltd. (www.odkryjnepal.pl) – także udzielali pomocy doraźnej po trzęsieniu mieszkańcom wsi wokół Kathmandu. Dołączyło się do tego wielu ich przyjaciół – w tym ludzi, którzy wcześniej byli na trekach w Nepalu.  I tak powstał pomysł Małej Polski w Nepalu. Pierwsze działania Fundacja „Mała Polska w Nepalu” skierowała do Dumre w dystrykcie Nuwakot, w regionie Sunkhani – ok. 29 km od Kathmandu. Wieś ta  – czyli kilkanaście budynków mieszkalnych i szkoła – podczas kataklizmu została zniszczona w 100%. Ale Dumre to tylko początek i symbol Małej Polski. W potrzebie jest wciąż wielu ludzi, społeczności czy całych wsi. Pomoc jest i będzie potrzebna Nepalczykom jeszcze długo.

Fundacja „Mała Polska w Nepalu” to nie tylko konkretne miejsca na mapie i społeczności, którym udzielamy wsparcia. To znacznie więcej: to chęć niesienia długofalowej, wielowymiarowej pomocy różnym potrzebującym ludziom, rodzinom grupom społecznym. „Mała Polska w Nepalu” to idea wspierania i dzielenia się nas Polaków tym wszystkim, co mamy z Nepalczykami – narodem biedniejszym i bardzo dotkniętym przez los, ale wspaniałym, dumnym, życzliwym i bardzo na nas otwartym. Wiemy, że warto im pomagać! Nepalczycy to ludzie pogodni, przyjaźni, pogodzeni z losem. Są bohaterami dnia codziennego, bo nawet bez trzęsienia ziemi muszą zmagać się z trudami życia. Ale nigdy się nie poddają, zawsze w uśmiechem idą do przodu.

Działania Fundacji „Mała Polska w Nepalu” poza odbudową zniszczonych szkół i innych budynków to także: finansowanie edukacji dzieci (np. podopiecznych sierocińców), leczenie osób w trudnej sytuacji materialnej, wspieranie osób potrzebujących, ubogich rodzin, kobiet chcących podjąć pracę zarobkową, wspieranie zatrudnienia Nepalczyków w Polsce, zakup wyposażenia, pomocy, mebli i sprzętów do szkół, sierocińców i przytułków dla bezdomnych itp. Potrzeby są naprawdę ogromne. Fundacja „Mała Polska w Nepalu” chce także zachęcić Polaków do odwiedzania Nepalu – to także forma pomocy jego mieszkańcom. Zależy nam na wzmacnianiu i kontynuowaniu więzi, która dzięki dotychczasowym działaniom fundacji połączyła Polaków i Nepalczyków.  Z drugiej strony to my możemy się wiele od nich nauczyć i czerpać relacji z nimi. 

Fundację „Mała Polska w Nepalu” wspiera wiele osób prywatnych, firm, organizacji i instytucji. Nazwy sponsorów  są wymienione na tablicach pamiątkowych na każdym odbudowanym budynku. Patronatem honorowym objęli działania Fundacji „Mała Polska w Nepalu” Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w New Delhi Pan Tomasz Łukaszuk oraz Business Centre Club i Pan Marek Goliszewski.

Bądź z nami i pomagaj! Wspieranie potrzebujących może być drogą do Twojego szczęścia.

DZIAŁAMY!

Menu Title